Przyłącze wodociągowe – jak wykonać i ile to kosztuje? • Andrzej Kozieł

Dodano: poniedziałek, 15 sierpnia, 2016

Przyłącze wodociągowe wymaga od inwestora dopełnienia szeregu obowiązujących procedur, które często trwają do kilku miesięcy. W zamian za cierpliwość Inwestor uzyskuje wygodę oraz bezpieczeństwo korzystania z czystej i bieżącej wody.

Czyją własnością jest przyłącze wodociągowe?

Przepisy wyraźnie określają, że jednostką odpowiedzialną za budowę i późniejsze utrzymanie urządzeń jest przedsiębiorstwo, które zaopatruje dany teren w wodę. Samo zaś przyłączenie danej nieruchomości do sieci następuje na wniosek i koszt jej właściciela, który później jest odpowiedzialny za jej konserwacje i naprawę od miejsca połączenia z siecią wodociągową do odbiornika wewnątrz budynku, z wyłączeniem wodomierza. Usuwanie i naprawy awarii nie są komfortową perspektywą dla inwestora, dlatego istnieje możliwość podpisania umowy cywilnoprawnej ze spółką wodociągową, w której zaznaczone będzie, iż konserwację oraz ewentualne naprawy przyłącza przeprowadzi przedsiębiorstwo dystrybucyjne, za które obciąży kosztami właściciela posesji. Jest to sytuacja dogodna dla inwestora, ponieważ w przypadku ewentualnej awarii zostanie ona usunięta bez jego udziału.

Przyłącze wodociągowe – realizacja

Obecne prawo budowlane nie kładzie obowiązku na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego. Przepisy zostały złagodzone, należy jednak pamiętać, że wykonanie przyłącza może wiązać się z koniecznością jego lokalizacji w pasie drogowym, na co trzeba uzyskać zgodę z miejskiego lub gminnego zarządu dróg. Na trasie budowanego przyłącza wodociągowego mogą wystąpić kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia istniejących przewodów należy przeprowadzić uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza z dostarczycielami istniejących mediów. Z tego względu uzyskanie wszystkich zgód i pozwoleń może trwać nawet kilka miesięcy.

Jak podłączyć się do sieci wodociągowej – krok po kroku

Koszty budowy przyłącza wodociągowego

Orientacyjne koszty budowy przyłącza wodociągowego: